Φιλοσοφία

Η μεγάλη οικονομική κρίση στην χώρα μας κατέστρεψε περιουσίες, ανθρώπινες καριέρες και δικαιώματα εργασίας. Η κρίση διέλυσε οικογένειες και έσβησε κάθε ελπίδα για το μέλλον, η ευημερία αποτελεί παρελθόν. Η τελευταία περίοδος της κρίσης δημιουργεί τον κίνδυνο να εξαθλιώσει κάθε άνδρα ή γυναίκα οφειλέτη που βρέθηκε να χρωστάει στο Δημόσιο στις τράπεζες ή σε τρίτους.

Ακίνητα και επιχειρήσεις  που κινδυνεύουν να οδηγηθούν ή βρίσκονται σε διαδικασία πλειστηριασμού από Τραπεζικά Δάνεια, οφειλές στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία συχνά καταλήγουν σε εξευτελιστικές τιμές πώλησης. Οι δανειολήπτες συχνά βρίσκονται σε άρνηση την οποία ακολουθεί η απελπισία όταν χάνουν τους κόπους μιας ζωής και αυτή η απελπισία τους οδηγεί σε παράλυση και παθητική αποδοχή των τετελεσμένων.

Στη διάρκεια της κρίσης μειώθηκαν οι αξίες των ακινήτων για περισσότερο από 0,5 τρις ευρώ δηλαδή σχεδόν δύο φορές το ελληνικό χρέος. Η μείωση αυτή δημιουργεί ευκαιρίες αλλά μπορεί να αποτελέσει βάση εξορθολογισμού της αξίας των ακινήτων. Παράλληλα η υπερβολική φορολόγηση κάθε περιουσιακού στοιχείου αποδυναμώνει την δυναμική της ζήτησης για επενδύσεις στην ακίνητη περιουσία.

Αυτό το κενό έρχεται να γεμίσει η πλατφόρμα TRUSTDEAL με το να προσφέρει την δυνατότητα για έγκαιρη διερεύνηση και σύγκριση με ένα πιθανό κόστος κατασκευής αντίστοιχης ηλικίας, μεγέθους και περιοχής των ακινήτων που βρίσκονται σε προσφορά. Έτσι οι πιθανοί αγοραστές θα έχουν ένα ενδεικτικό μέτρο σύγκρισης για να επιλέξουν το ακίνητο που τους ενδιαφέρει και να προχωρήσουν σε λογικές διαπραγματεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει της ανάλυσης των κοινωνικών αναγκών της εποχής μας, έχουμε εντοπίσει 3 βασικούς άξονες δραστηριοτήτων η στήριξη των οποίων μπορεί να οδηγήσουν σε πραγματικό όφελος την Ελληνική κοινωνία και οικονομία.

Αυτοί οι άξονες είναι:

1. Η διευκόλυνση των ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων ώστε να έχουν ένα μέτρο σύγκρισης

2. Η ειδική και εξειδικευμένη συμβουλευτική υπηρεσία σε ιδιοκτήτες και επενδυτές

3. Η στήριξη της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας  

Διευκόλυνση των ιδιοκτητών ακινήτων και επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένα με κόκκινα δάνεια

Αυτήν την στιγμή στην Ελλάδα χιλιάδες ακίνητα και επιχειρήσεις συνδέονται με κόκκινα δάνεια και βρίσκονται σε πορεία προς τον πλειστηριασμό. Την ίδια στιγμή, η έλλειψη πληροφόρησης σχετικά με τους πλειστηριασμούς οδηγεί σε συρρίκνωση της αγοραίας αξίας τους σε αξία ταχείας εκποίησης, με αποτέλεσμα την ευτελή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν με κόπους και βάσανα ζωής.

Όλοι αντιλαμβάνονται ότι η ουσιαστική διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χιλιάδων ακινήτων που συνδέονται με κόκκινα δάνεια στην Ελλάδα είναι τεράστιας σημασίας για την χώρα μας! Θα συμβάλει στην μείωση της υπερχρέωσης των ιδιοκτητών, μείωση των επιπτώσεων στα πιστωτικά ιδρύματα και σε ανάκαμψη της κτηματαγοράς και στην βελτίωση του επενδυτικού κλίματος.

Η πλατφόρμα TRUSTDEAL δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του συνδυασμού τεχνογνωσίας και εμπειρίας χρόνων σχετικά με την αξιοποίηση ακινήτων και της γνώσης ότι είναι δυνατόν και αναγκαίο να υπάρξει επιτέλους διαφύλαξη της αξίας των ακινήτων και των επιχειρήσεων των ιδιοκτητών  ενώ θα διευκολύνει και την αξιοποίηση τους με ευνοϊκούς όρους για πωλητές και αγοραστές.

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της πλατφόρμας TRUSTDEAL έναντι σελίδων μεσιτικού ενδιαφέροντος

Όλα τα ακίνητα που είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα TRUSTDEAL

  • μπορούν να συγκριθούν άμεσα με ενδεικτική πραγματική αξία
  • μπορούν να συνοδεύονται από τελική αξιολόγηση εκτιμητή
  • είναι κατά κανόνα ακίνητα υψηλής επενδυτικής απόδοσης 

Στην πλατφόρμα TRUSTDEAL η διαδικασία της αγοραπωλησίας γίνεται υπό συνθήκες απόλυτης διαφάνειας για την πραγματική αξία του ακινήτου.