Νεοφυείς επιχειρήσεις

Πολλή κουβέντα έχει γίνει εδώ και αρκετά χρόνια για τις start-ups, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, και το ρόλο που μπορούν να παίξουν στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ο όρος "νεοφυής επιχείρηση" μπορεί να συνδεθεί με πλήθος επιχειρήσεων, κυριότερα όμως, χρησιμοποιείται για να περιγράψει επιχειρήσεις που συνδέονται με υψηλή ανάπτυξη, έχουν τεχνολογικό προσανατολισμό και πολλές από αυτές επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια νέα αγορά ή να εξελίξουν δυναμικά μια υπάρχουσα.

Οι επενδυτές έλκονται συχνότερα από αυτού του είδους τις επιχειρήσεις και τις διακρίνουν από την αναλογία ρίσκου/οφέλους και τις δυνατότητες επεκτασιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι παρουσιάζουν χαμηλό κόστος υλοποίησης σε συνδυασμό με υψηλό ρίσκο και υψηλή απόδοση σε περίπτωση επιτυχίας.

Μέσα από την πλατφόρμα μας φιλοδοξούμε να φέρουμε σε επαφή τους αυριανούς επιχειρηματίες με πιθανούς επενδυτές, δίνοντας τους την δυνατότητα να προβάλουν την ιδέα και τους στόχους τους σε ένα ευρύ φάσμα επενδυτών.

Θα μπορούν λοιπόν να καταχωρούν την ιδέα  και τις απαιτήσεις τους για να αναζητήσουν πιθανούς χρηματοδότες ή συνεργάτες για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους.

Επίσης πιθανοί επενδυτές θα μπορούν να αναζητήσουν επιχειρηματικές ιδέες και σχέδια που θα τους εμπνεύσουν για να τα στηρίξουν και να προσφέρουν την υποστήριξή τους.