Για πρώτη φορά θα γίνει δυνατή η ουσιαστική, ενεργητική διαχείριση χιλιάδων ακινήτων που θα μπορούν να συγκρίνονται με μια ενδεικτική αξία πραγματικού κόστους. Περαιτέρω πιστοποίηση της αξίας θα γίνεται με εκδήλωση ενδιαφέροντος και ανάθεση μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

Η τελική πράξη θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας πωλητή-αγοραστή σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας και με τη συμβολή ειδικών συμβούλων και ειδικών εκτιμητών.

Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση πραγματικής αξίας κόστους κτήσης αφορά ένα ακίνητο παρόμοιο με το συγκρινόμενο που προσομοιάζει ως προς την επιφάνεια, την παλαιότητα, την χωροθέτηση και την ποιότητα κατασκευής. Υπογραμμίζουμε ότι η τελική αξία υπολογισμού είναι ενδεικτική, είναι κατά προσέγγιση και δεν μπορεί να περιλαμβάνει μία σειρά από ιδιαιτερότητες που ενδεχομένως έχει το προσφερόμενο προς πώληση ακίνητο. Αποτελεί απλώς έναν δείκτη σύγκρισης ο οποίος ως τόσο όταν γίνει η πραγματική εκτίμηση της αξίας μπορεί να αλλάξει σημαντικά.